BTC Flyer

 

ADVISORY COMMITTEE

  • Bishop Larry Silva, USCCB Subcomittee Chaiman, Asian American Pacific Islander Affairs
  • Bishop Toma Nguyễn Thái Thành, Auxiliary Bishop, Diocese of Orange
  • Bishop Gioan Trần Nhàn, Auxiliary Bishop, Archdiocese of Atlanta
  • Rev. FX Trần Quốc Tuấn
  • Rev. FX Nguyễn Thanh Bình, SVD
  • Tr. Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
  • Tr. Giuse Đào Văn Đức
  • Tr. Giuse Cao Đức Thanh

 

EXECUTIVE COMMITTEE

Tuyên Uý Đại Hội / Convention Chaplain
Rev. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR - thong.ngo@veym.net

Trưởng Ban Tổ Chức / Organizing Committee Chairman
Tr. Đaminh Hoàng Công Thái Dương – duong.hoang@veym.net

Phó Ban Tổ Chức / Organizing Committee Vice-Chairwoman
Tr. Teresa Ngô Ngọc Hiếu – hieu.ngo@veym.net

Thư Ký Đại Hội / Convention Secretary
Tr. Maria Phùng Nhi – nhi.phung1@veym.net

Fr. Gioan Kim Khẩu Phạm Hoàng Trung, SJ - Phó Tổng Tuyên Úy; trung.pham@veym.net
Tr. Đaminh Đào Đức Khánh – PCTNH; khanh.d.dao@veym.net
Tr. Teresa Avila Nguyễn Anh Thư - Tổng Thư Ký; anhthu.nguyen@veym.net
Tr. FX Vũ Cao Lập – Tổng Thủ Quỷ; lap.vu@veym.net
Tr. Antôn Nguyễn Ngọc Linh – Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương; linh.nguyen@veym.net
Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên – Phó Ban Nghiên Huấn Trung Ương; tanuyenho@veym.net
Tr. Lucia Nguyễn Thị Biên – Trưởng Ban Tài Chánh; bien.nguyen@veym.net
Tr. Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh - Phó Ban Tài Chánh; ngockhanh.le@veym.net

Tr. Agnes Vũ Hà Chi – Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Biển Đức; chi.h.vu@veym.net
Tr. Teresa Nguyễn Hồng Nhung - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Đaminh Savio; nhung.nguyen@veym.net
Tr. Maria Nguyễn Như Thùy Vân - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Gioan Phaolo II; van.nguyen@veym.net
Tr. Maria Lê Thị Phước – Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Phaolô Hạnh; Phuoc.le@veym.net
Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Joan of Arc; quan.tran@veym.net
Tr. Margarita Đỗ Nhã My – Liên Đoàn Trưởng Elect Liên Đoàn Joan of Arc; nhamy.do@veym.net
Tr. GB Hoàn Thanh Nam - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Inhaxiô; nam.hoang@veym.net
Tr. Đaminh Saviô Hồ Hoàng Hiếu - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thánh Gia; hieu.h.ho@veym.net
Tr. John the Baptist Trần Nhân Tôn - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Nguồn Sống; ton.tran@veym.net
Tr. Phêrô Nguyễn Minh Duy - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Ra Khơi; duy.nguyen@veym.net
Tr. Maria Salazar Vi - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn San Diego; vi.phung@veym.net
Tr. Maria Lê Thanh Châu - Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinai; chau.le@veym.net
Tr. Giuse Hà Văn Jimmy – Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi; jimmy.v.ha@veym.net

 

COMMITTEES

1. Ban Vận Động / News & Promotion Committee
Tr. Anna Maria Võ Trà My & News Team / tramy.vo@veym.net

2. Ban Báo Chí / Convention Booklet Committee
Tr. Maria Trương Ngọc Mai Quỳnh / quingummi2000@gmail.com
Tr. Giuse Cao Đức Thanh / thanh.cao@veym.net

3. Ban Ghi Danh & IT / Registration & IT Committee
Tr. Đaminh Nguyễn Minh Đạo / dao.nguyen@veym.net
Tr. Giuse Nguyễn Denny / denny.nguyen@veym.net
Tr. Peter Nguyễn Huy Philips / philips.nguyen@veym.net

4. Ban Tiếp Tân / Welcoming Committee
Tr. Đaminh Đào Đức Khánh / khanh.d.dao@veym.net

5. Ban Kỷ Vật / Memorabilia
Tr. FX Vũ Cao Lập / lap.vu@veym.net

6. VEYM Store
Tr. Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh / ngockhanh.le@veym.net
Tr. Lucia Nguyễn Thị Biên / bien.nguyen@veym.net

7. Ban Phụng Vụ / Liturgical Committee
Tr. Elizabeth Phạm Ngọc Chi (lead) / liz.c.pham@veym.net
Tr. Teresa Trần Lưu Thụy Mai (choir) / mai.l.tran@veym.net

8. Ban Trật Tự / Security Committee
Tr. Gioan Baotixita Trần Hiển / Hien.tran@veym.net

9. Ban Ẩm Thực / Foods Services Committee
Tr. Dominico Trần Đức Thịnh / Brodardpm@gmail.com

10. Ban Kỹ Thuật Âm Thanh / Audio-Visual Support Committee
Tr. Giuse Tadeo Trần Khanh / klvdrummer@yahoo.com

11. Ban Kỹ Thuật Trang Trí / Interior-Exterior Design Committee
Tr. Lucia Mai Ngọc Châu / chau.mai@veym.net

12. Ban Phim Ảnh / Photo-Videography Committee
Tr. John the Baptist Johnny Nguyễn / johnny.nguyen96@outlook.com

13. Ban Y Tế / Medical Services Committee
Tr. Anne Nguyễn Thanh Tâm, MD / tt.nguyen@veym.net

14. Ban Đưa Đón & Misc. / Transportation Services & Misc. Committee
Tr. Anton Nguyễn Thái Bình / Antonbinhnguyen85@gmail.com

15. Ban Thể Thao & Trò Chơi / Sports Competition & Creative Sports Committee
Tr. John the Baptist David Hồ / david.ho@veym.net

16. Spirit Crew/Rally
Tr. Theresa Francis Xavier Ngo Thiên Thanh Angelie / angelie.ngo@veym.net
Tr. John the Baptist Bảo Tony / abcdkmsxyz@gmail.com
Tr. Maria Lê Dalena / dalena.le@veym.net

19. Breakout Sessions
Tr. Martin de Porres Nguyễn Steven / steven.nguyen@veym.net
Tr. Giuse Trần Hữu Phát / phat.h.tran@veym.net

20. Ơn gọi / Vocations Booths
Tr. Catherine of Siena Vũ Phương-Loan Christina / christina.p.vu@veym.net

21. Ban Văn Nghệ / Theater Arts & Music Performance Committee
Tr. Theresa Trần Gia Tú Anh Nina / anh.tran@veym.net
Tr. Teresa Nguyễn Hồng Nhung / nhung.nguyen@veym.net

22. Điều Hợp Viên / Agenda Coordinators

23. Opening – Closing Act / Décor / Flower
Tr. Elizabeth Võ Tường Vân – tuongvanv03@gmail.com

24. Cultural Festival Night
Tr. Teresa Ngô Ngọc Hiếu – hieu.ngo@veym.net

25. Children Activities
Tr. Dương Diễm Lệ / duongdiemle@gmail.com